Sobre l'IAE

L'Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE) és un centre del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). L'institut està localitzat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i manté estretes relacions amb el seu Departament d'Economia. L'institut va ser fundat el 1985 amb l'objectiu de promocionar la investigació en l'àmbit de l'economia. El nostre equip d'investigadors és altament productiu i compromès amb l'excel·lència científica en investigació i educació de postgrau.

L'activitat investigadora de l'institut abasta tant investigacions teòriques com empíriques en diferents àrees, entre les quals s'inclouen organització industrial, finances, economia regional, economia política, macroeconomia, creixement, economia pública, teoria del joc i economia experimental. Els rankings de producció científica situen a l'IAE-CSIC entre les millors institucions europees. Els nombrosos estudis duts a terme pels investigadors de l'institut suposen una constant producció d'importants publicacions en revistes científiques internacionals.

El nostre programa post-doctoral, que gaudeix d'una llarga tradició i actualment es troba en procés d'expansió, serveix com a trampolí de luxe per a carreres brillants en el sector de la investigació econòmica. Igualment, l'IAE participa en el programa de doctorat IDEA de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Així mateix, l'IAE és soci fundador de la Barcelona School of Economics BSE, una iniciativa que ofereix programes de postgrau de gran qualitat.