International Doctorate in Economic Analysis (IDEA)

IDEA és un programa graduat ofert pel Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la nostra col·laboració. Inclou un grau de Màster en Economia i un Doctorat. Es troba a 30 minuts del centre de Barcelona.

El programa de màster ofereix als estudiants un aprenentatge sòlid en economia que emfatitza el pensament analític rigorós i els mètodes quantitatius avançats. Els estudiants del màster adquireixen eines que els fan competitius en el mercat de treball i normalment segueixen carreres en el sector privat o en institucions governamentals i no governamentals. El programa de màster també ofereix les eines necessàries per a obtenir el títol de doctor. Alguns dels graduats continuen els seus estudis cap al doctorat amb nosaltres o bé a l'estranger. El programa de màster té una estructura de dos anys (120 ECTS) d'acord amb les directives de la Declaració de Bolònia.

El programa de doctorat està organitzat juntament amb la Barcelona Graduate School of Economics. Abans de ser admesos, els estudiants han de satisfer amb èxit el programa de màster de dos anys. El programa IDEA ofereix una interacció molt activa entre estudiants i professors, i un entorn de recerca molt estimulant amb seminaris i workshops regularment. Aquest programa és part d'una xarxa internacional de programes de doctorat (ENTER) que inclou: University College London, CentER of Tilburg University, University of Social Sciences Toulouse, University of Mannheim i Free University of Brussels. Els estudiants doctorats segueixen carreres acadèmiques, en el sector privat o en institucions governamentals i no governamentals.

Els títols del programa IDEA són expedits per la Universitat Autònoma de Barcelona. La llengua d'instrucció és l'anglès.

Més informació sobre les ofertes de cursos, professorat i estudiants la podeu trobar aquí.